אריח מניפה 12/10.6 ס"מ לחיפוי גוון לבן מט

552

אריח מניפה 12/10.6 ס"מ לחיפוי גוון לבן מט

0.37 מ"ר בקרטון אריח מניפה 12/10.6 ס"מ לחיפוי גוון לבן מט